Geolämmön ja keskisyvän geotermisen energian tulevaisuus ja haasteet

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energiamuodoilla on välttämätön askel energiamurroksessa. Smart Otaniemen pilotissa Novel integration of prosumers and hybrid energy systems tutkittiin kahden vuoden ajan erilaisia geolämpöjärjestelmiin ja geotermiseen energiaan liittyviä ratkaisuja eri pilottikohteissa. Pilotin päätöswebinaarissa kuultiin tutkimus- ja kehitystyön tuloksia ja käytiin läpi geolämmön ja keskisyvän geotermisen energian mahdollisuuksia pohjoisessa ilmastossa.

Kokemuksia geolämmitys– ja jäähdytysratkaisuista – tulevaisuuden haasteet 

Tilaisuuden avaus – Sini Uuttu, Business Finland & Markku Virtanen, Aalto-yliopisto
Overview – Long term performance of GSHP Systems – Signhild Gehlin, Swedish Geoenergy Center
Geolämpö osana Aalto-yliopiston kestävää kampuskehitystä – Antti Säynäjoki, ACRE
Geolämpöjärjestelmän energiataseen hallinta älykkäällä mittausdatan käsittelyllä – Oleg Todorov & Sami Vallin
Mallintaminen ja simulointi geolämpölähteen pitkäaikaistoimivuuden varmistamisessa – Mika Vuolle, Equa Simulation Finland
Keskustelua & kysymyksiä

Keskisyvän geotermisen energian haasteet ja kokemukset 

Keskisyvien maalämpöhybridiratkaisujen tulevaisuus kaupunkialueilla – Mika Manner, Tom Allen Senera

Keskisyvän geotermisen energian potentiaali ja lainalaisuudet – Teppo Arola, GTK
Kokemuksia keskisyvistä geolämmön ratkaisuista ja ratkaisujen skaalaus uusiin kohteisiin – Case Koskelo – Rami Niemi, Qheat
Keskustelua & kysymyksiä